OŠ Gornja Radgona s podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja

Ptičje gnezdilnice v
mestnem parku

Potek projekta in namen

Urbane ptice

Populacija urbanih ptic strmo upada, za kar je odgovoren človek, ki s sečnjo in obrezovanjem gozdov pomembno vpliva na gnezdenje ptic v urbanih naseljih. Zavedajoč se, da lahko vsak izmed nas prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti ptic, smo se odločili izdelati ptičje gnezdilnice.

 

Radgonski park

Z nameščanjem gnezdilnic v radgonskem mestnem parku smo želeli približati ptice in njihovo življenje obiskovalcem parka oz. vzpodbuditi pri ljudeh pozitiven odnos do ptic in narave. Dnevno obišče mestni park mnogo ljudi, zato je le-ta posebno primeren za tovrstne aktivnosti. V park dnevno organizirano prihaja tudi mnogo otrok iz šol in otroških vrtcev ter stanovalcev Doma starejših občanov Gornja Radgona. 

Izdelava in nameščanje

V okviru programa Ekošola smo v sklopu projekta Ohranjanje biotske pestrosti z učenci OŠ Gornja Radgona s PŠ dr. Janka Šlebingerja izdelali ptičje gnezdilnice po načrtih, pridobljenih iz spletne strani DOPPS-a. Les je v celoti sponzoriralo Gozdarstvo Gornja Radgona d. o. o. Gnezdilnice smo ob podpori lokalne skupnosti postavili skupaj s člani PGD Gornja Radgona. 

Ekošola

Kot že več let doslej, naša šola tudi v šolskem letu 2023/2024 izvaja številne projekte programa Ekošola.  

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o svojem odnosu do narave in življenja na splošno. Uči nas, da lahko s svojim ravnanjem vplivamo na živalske in rastlinske vrste ter si prizadeva za okoljevarstveno delovanje v lokalni skupnosti in širše.